Коментари

Коментарите дават възможност на посетителите на сайта ви да изразят своето мнение към публикации и страниците му. Ако се разрешили коментарите под всяка публикация ще се появява поле, където може да се напише кратък текст и да се изпрати. Одобрените коментари се появяват, когато публикациите се разглеждат самостоятелно, но не и в началната страница. Ако желаете да видите коментарите към дадена публикация трябва да щракнете върху нейното заглавие.

За да управлявате вашите коментари от менюто в лявата част на екрана трябва да изберете Коментари. Зарежда се страница, в която се виждат коментарите направени към вашите публикации, като последните са най-отгоре. Във вашият сайт първоначално може да има един примерен коментар, който е със следният текст:

Hi, this is a comment.

To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Здравейте, това е коментар.

За да го изтриете заредете административната част на сайта си и вижте коментарите към публикациите. Там имате възможност да редактирате или да изтриете всеки коментар.

46 coments

За да управлявате коментарите посочете този, който желаете с мишката и под него ще се покажат възможности за неодобряване, отговор, редактиране, маркиране като спам или изтриване.

Реклами