Вмъкване на изображения и други файлове

Към вашите страници и публикации можете да вмъквате изображения и да настройвате тяхната позиция. За да добавите снимка към страница изберете от менюто в лявата част на екрана Страници/Нова. За да вмъкнете снимка изберете бутона „Добавяне на файл“ над визуалния редактор.

38 add file

Ще се отвори диалогов прозорец, в който се виждат вече качените файлове в сайта ви. Като начало там има изображения свързани с темата. Изберете „Качване на файлове“ в горната лява част на страницата, а след това натиснете бутона „Избор на файлове“ и изберете картинка от вашия компютър. Другият вариант е да хванете с мишката файла и да го пуснете в прозореца.

43 add file 6

След качването на файла ще се появи информация за него подобна на тази в изображението по-долу. Тук можете да зададете заглавие на снимката, алтернативен текст, описание, подравняване на картинката и нейният размер. След като попълните нужните полета натиснете бутона „Вмъкване в страницата“.

39 add file 2

Картинката се вмъква в публикацията и заема позицията, която сте и задали. Ако не се доволни от нейният размер можете да го промените като щракнете върху нея. Появяват се 4 маркера, чрез които можете да променяте големината. Размера на снимката може да се променя не само при нейното вмъкване, а и по-късно ако решите, че има нужда. Достатъчно е да щракнете върху нея и от появилият се панел можете да изберете подравняването в страницата, допълнителни настройки или изтриване.

40 add file 3

По аналогичен начин могат да се публикуват и други видове файлове във вашия сайт. Разрешените файлови типове са jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx, key. Основната разлика е в настройките след качването на файла. Има само три полета, които може да се променят: Заглавие, Кратко описание и Описание. Задължително е да е попълнено Заглавие.

41 add file 4

42 add file 5

Реклами