Настройки на изображения в Open Live Writer

Когато вмъкнете изображение в Open Live Writer или щракнете върху вмъкната по-рано картинка се появява лента Picture Tools. В нея има доста инструменти и аз ще ви обясня по-важните. Имайте предвид, че изгледа на бутоните и техния размер се променя в зависимост от размера на прозореца на програмата. Тоест при вас лентата може да не изглежда точно по същия начин.

14

1. Size, размер – с тази група инструменти се контролира размерът на изображенията. Те могат да бъдат изрязвани (Crop), да се променя тяхната ширина и височина, или да се използват предварително дефинирани размери (Small, Medium, Large, Original).

15

2. Picture styles, стилове на картинка – тук можете да използвате 9 варианта за рамка на изображение (аз предпочитам средния на първи ред), няколко различни ефекта, промяна на контраст и осветеност, и добавяне на воден знак (надпис) на картинката.

16

3. Alignment, Margins, подравняване, граници – в раздела Alignment можете да зададете подравняването на вашата картинка и обичането ѝ от текста. В Margins се задават разстоянията около изображението до други обекти (текст, изображения, край на страницата). Понякога след вмъкване на снимка се оказва, че тя е залепена за края на страницата или текста. Тук е мястото да коригирате тези проблеми.

17

Реклами