Настройка на тема

Настройките ви дават възможност да промените изображението в горната част на екрана, да смените фона и цветовата палитра, да промените позицията на лентата с менютата и много други. Всяка тема за WordPress има различни функционалности и съответно различни настройки. В случая ще разгледаме темата Twenty Seventeen и нейните опции. Имайте предвид, че другите теми може да имат аналогични настройки, както и напълно различни.

От менюто в лявата част на екрана изберете Външен вид/Настройки. Зарежда се страница, в която можете да промените следното:

1. Идентичност на сайта – тук можете да изберете икона на сайта, да зададете лого, както и да смените заглавието и подзаглавието;

2. Colors & Backgrounds – задава се цвят на фона или изображение за фон;

3. Fonts – избор на шрифт за заглавията и основния текст;

4. Медиен файл за заглавната част – задава се изображение или видео клип от YouTube за заглавната част;

5. Менюта – настройка на използваните от темата менюта;

6. Content Options – настройки свързани с различни елементи на публикации. Неопитните потребители е желателно да се въздържат от промени;

7. Джаджи – къде и какви джаджи да бъдат разположени;

8. Настройки на началната страница – какво да показва началната страница (статична страница или последните публикации);

9. Допълнителни настройки – разширени настройки за елементите на сайта. Неопитните потребители е желателно да се въздържат от промени.

37 theme options

Реклами