Настройка на потребителите

Вашият сайт може да се управлява от множество потребители, като всеки от тях може да е с различни права. За да видите списък на потребителите на сайта от менюто в лявата част на екрана изберете Потребители/Всички. Ще се покаже списък, в който първоначално има само вашето име.

47 users

Ако желаете да поканите някого за да работите заедно върху даден сайт от менюто в лявата част на екрана трябва да изберете Потребители/Invite New. Тук ще имате възможност да напишете потребителските имена (в WordPress.com) или електронните им пощи. Можете да определите ролята (правата) на потребителите и да напишете кратко съобщение към тях. Възможните роли са следните:

Администратор – има пълни права върху сайта и може да извършава всички действия. Желателно е да имате само един администратор;

Редактор – може да разглежда, редактира, публикува и изтрива всички публикации и страници. Също така може да управлява коментарите, качените файлове и връзките;

Автор – може да редактира, публикува и изтрива публикации и файловете качени от него;

Сътрудник – може да редактира своите публикации, но не може да ги публикува. Когато сътрудника създаде нова публикация тя се изпраща до администратора за одобрение. След като бъде одобрена може да не е достъпна за редактиране;

Последовател (Follower) – вашите последователи са хората, които са се записали да получават съобщения веки път, когато публикувате ново съдържание. Те нямат никакви привилегии. Ако вашият сайт е публичен всеки може да стане ваш последовател. Можете също да изпращате покани към определени хора да се присъединят като последователи към вашият сайт.

Ролята на даден потребител може да бъде променяна или той да бъде изтриван.

48 add user

Реклами