Описание на визуалния редактор в WordPress

Като използвате визуалният редактор можете да форматирате текста по начин подобен на Microsoft Word. Визуалният редактор се състои от 2 реда, които са описани по-долу.

Първи ред

32 Visual Editor Row 1_

1. Style, Стил, Различни стилове дефинирани от вашата тема

2. Bold, Получер, Удебелен

3. Italic, Курсив, Наклонен

4. Unordered list (bullet points), Неномериран списък

5. Ordered list, Номериран списък

6. Blockquote, Текстов блок (цитат)

7. Align Left, Подравняване в ляво

8. Align Center, Подравняване в центъра

9. Align Right, Подравняване в дясно

10. Insert/edit link, Вмъкване/редактиране на връзка

11. Insert More tag, Вмъкване на етикет „Прочетете повече“

12. Proofread Writing, Проверка на правописа

13. Show/Hide Kitchen sink (enables the second row of editing icons), Показване/скриване на втория ред бутони за редактиране.

14. Toggle full screen mode, Превключване в режим на „Пълен екран“ (спокойно писане).

Втори ред

33 Visual Editor Row 2

1. Strikethrough, Задраскан

2. Horizontal line, Хоризонтална линия

3. Select text color, Цвят на текста

4. Paste as Text, Вмъкване като текст

5. Remove formatting, Изчистване на форматирането

6. Insert special character, Вмъкване на специални символи

7. Outdent – move text further left, Намаляване на отместването

8. Indent – move text further right, Увеличаване на отместването

9. Undo, Отмяна на последното действие

10. Redo, Връщане на предходното действие

11. Help, Помощ – информация за клавишни комбинации.

Реклами

1 Response to Описание на визуалния редактор в WordPress

  1. Pingback: Инструкция за работа | WEB хоби

Коментарите са изключени.